Tag: oversættelse

Mennskerettighedsdomstolen

Grønlandsk Tvangsadoptionssag for ECHR ?

    Tvangsfjernelse og tvangsadoption i menneskeretssammenhæng Den administrative adskillelse af et barn fra dets biologiske forældre er ikke en del af dansk strafferetspleje. Men det er et tvangsindgreb udenfor strafferetsplejen, på linje med fx. tvangsindlæggelse af sindssyge. Det er det, både i dansk ret og i forhold til Den Europæiske Menneskeretskonvention ( EMRK).  Derfor har man i Danmark nedsat…

Bliv oversætter for IKIU

IKIU har brug for frivillige oversættere (og måske tolke) Enhver grønlænder, der bor i Danmark, får papirer på tryk fra uddannelsesinstitutioner, praktiserende læger, sygehuse, Jobcentre, Kommunale familieafdelinger etc. Det er så vigtigt, at grønlænderen i Danmark helt præcist kan forstå indholdet af brevene. Egentlig har kommunen pligt til at oversætte de vigtigste skrivelser til grønlandsk. Men det gør de ikke.…

Hvis grønlandsk er dit modersmål: Oversættelse og/eller tolk?

  Hvornår har du krav på oversættelse og/eller tolkning?     Af Mikael Hertig Kend dine rettigheder Hvis du er grønlænder med grønlandsk som modersmål, har du særlige rettigheder.  Selv om du selv synes, at du er nogenlunde god til dansk, så gælder der regler, som forvaltningerne skulle respektere. Min erfaring er, at nogle regler aldrig respekteres. For eksempel nægter…