Tag: Menneskerettighedsdomstol

Mennskerettighedsdomstolen

Grønlandsk Tvangsadoptionssag for ECHR ?

    Tvangsfjernelse og tvangsadoption i menneskeretssammenhæng Den administrative adskillelse af et barn fra dets biologiske forældre er ikke en del af dansk strafferetspleje. Men det er et tvangsindgreb udenfor strafferetsplejen, på linje med fx. tvangsindlæggelse af sindssyge. Det er det, både i dansk ret og i forhold til Den Europæiske Menneskeretskonvention ( EMRK).  Derfor har man i Danmark nedsat…

Sag for menneskerettighedsdomstolen i Straßbourg

Hvis man skal køre en sag for ECHR i Strassbourg, gælder der en række betingelser. Det kan man læse nærmer om på Justitsmiministeriets Hjemmeside https://www.justitsministeriet.dk/temaer/saadan-klager-du-til-fn-og-den-europaeiske-menneskerettighedsdomstol/     Sådan klager du til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Danmark er forpligtet til at overholde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og de tillægsprotokoller til konventionen, som Danmark har tiltrådt. Hvis man mener, at det offentlige har krænket…