Tag: ECHR

Sag for menneskerettighedsdomstolen i Straßbourg

Hvis man skal køre en sag for ECHR i Strassbourg, gælder der en række betingelser. Det kan man læse nærmer om på Justitsmiministeriets Hjemmeside https://www.justitsministeriet.dk/temaer/saadan-klager-du-til-fn-og-den-europaeiske-menneskerettighedsdomstol/     Sådan klager du til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Danmark er forpligtet til at overholde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og de tillægsprotokoller til konventionen, som Danmark har tiltrådt. Hvis man mener, at det offentlige har krænket…