Kategori: Ikke-kategoriseret

ILO-konvention 169 om Oprindelige Folks Rettigheder

      BKI nr 97 af 09/10/1997 Udenrigsministeriet Yderligere oplysninger Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater   I henhold til kgl. resolution af 18. januar 1996 har Danmark ratificeret en på Den Internationale Arbejdsorganisations 76. samling i Geneve den 28. juni 1989 vedtagen konvention nr. 169 vedrørende oprindelige…

Vær med i et projekt: “Social klasse og anbringelser udenfor hjemmet”

Social klasse. og anbringelse udenfor hjemmet       “Social klasse og anbringelser udenfor hjemmet”   Det er forholdsvis vel dokumenteret, at bestemte socioøkonomiske karakteristika er overrepræsenteret i forbindelse med administrative familieadskillelser.  Læs fx. VIVEs rapport her. Statistik registrerer tidsmæssige sammenfald, men som regel er tabellerne med sammenfald ikke i sig selv i stand til at forklare, hvad der er…