Kategori: Børn og familie, underretning og anbringelse

Vær med i et projekt: “Social klasse og anbringelser udenfor hjemmet”

Social klasse. og anbringelse udenfor hjemmet       “Social klasse og anbringelser udenfor hjemmet”   Det er forholdsvis vel dokumenteret, at bestemte socioøkonomiske karakteristika er overrepræsenteret i forbindelse med administrative familieadskillelser.  Læs fx. VIVEs rapport her. Statistik registrerer tidsmæssige sammenfald, men som regel er tabellerne med sammenfald ikke i sig selv i stand til at forklare, hvad der er…

Inuitmor med nyfødt barn i favnen

Diskrimination overfor grønlændere i Danmark: fjernelse fra fødslen

      Grønlændere føder  børn fem år  tidligere end danskere. Det gælder, når man sammenligner grønlændere i Grønland med danskere i Danmark. Familieafdelingerne i nogle danske kommuner ser gerne en dansk adfærdsnorm overholdt: Kvinder må først føde børn, når de er færdige med deres mellemlange eller højere uddannelse. Derved minder normen mest om deres egen indstilling til, hvordan livet…

Falske oplysninger som grundlag for tvangsfjernelser

    Debat/ Børn bliver tabere, når løgnagtige sagsoplysninger hænger ved Fejl i socialsager rettes ikke, for rettelser skal vedlægges som bilag, der nemt at overses. Konsekvensen er uretfærdige afgørelser, skriver partsrepræsentant. 26. okt. 2021   PARTSREPRÆSENTANT, CAND.SCIENT.POL OG FOLKEPENSIONISTAQUUT.COM, SØNDERBORG DUBU står for ”Digitalisering – udsatte børn og unge” og er Kommunernes Landsforenings firma Kombits  digitaliseringssystem. Man bør med…

Mennskerettighedsdomstolen

Grønlandsk Tvangsadoptionssag for ECHR ?

    Tvangsfjernelse og tvangsadoption i menneskeretssammenhæng Den administrative adskillelse af et barn fra dets biologiske forældre er ikke en del af dansk strafferetspleje. Men det er et tvangsindgreb udenfor strafferetsplejen, på linje med fx. tvangsindlæggelse af sindssyge. Det er det, både i dansk ret og i forhold til Den Europæiske Menneskeretskonvention ( EMRK).  Derfor har man i Danmark nedsat…