Hvis grønlandsk er dit modersmål: Oversættelse og/eller tolk?

 

Hvornår har du krav på oversættelse og/eller tolkning?

 

Foto af Mikael Hertig

Foto af Mikael Hertig

 

Af Mikael Hertig

Kend dine rettigheder
Hvis du er grønlænder med grønlandsk som modersmål, har du særlige rettigheder.  Selv om du selv synes, at du er nogenlunde god til dansk, så gælder der regler, som forvaltningerne skulle respektere. Min erfaring er, at nogle regler aldrig respekteres. For eksempel nægter kommunerne konsekvent at oversætte breve til grønlandsk. På samme måde er centralt lovstof heller ikke oversat til grønlandsk. Men der er retsregler, der gælder på området. Der er derfor med hensyn, navnlig til oversættelse, ikke andet for end at slås for det. Får du ikke ret i første omgang, så skal afslaget på oversættelse ankes til en højere myndighed. Læs nærmere om retten til oversættelse og tolkning her.

Proportionalitet:
Jo mere, det handler om indstillinger, begrundelser op til en afgørelse, jo vigtigere er det at få oversat teksten til grønlandsk. Men behovet skal vurderes først. Kan du ubesværet forstå dansk, er der måske ikke brug for sproglig bistand.  Jo mere, det handler om deltagelse i møder og samtaler, des mere kan det være nyttigt med tolkning. Mange steder oplever jeg det, som om det eneste relevante tilbud, kommunerne tilbyder, er tolkning. Men skal man varetage sine interesser i for eksempel ankesager, duer tolkning slet ikke.

Stakit isne, Nuuk

Stakit i sne, Nuuk

 

Partshøring

Ved partshøring forstås, at myndigheden (kommunen, jobcentret, familieafdelingen etc.) orienterer borgeren om, hvad den tænker på at gøre.
Partshøringen er tosidet. Den skal spørge, hvad borgeren (mennesket) nu har at sige. Det er helt centralt, at myndigheden fortæller, hvordan den opfatter en given situation. Samtidig er det også klart., at det er her, borgeren / du/ mennesket/ faderen / moderen skal komme med sit bidrag til sagens oplysning.

Partshøringen skal der indkaldes til i god tid. Du har ret til at tage en bisidder eller en partsrepræsentant med.  Det vil så også sige, at der skal være tid til at varsle, og det vil være normalt for grønlændere, der ikke er gode til dansk, at de skal både have mulighed for at have en bisidder med og at få tekst oversat til grønlandsk samtidig. Det ene erstatter ikke det andet. Det er jo grønlænderens sag, der skal behandles.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.