Ikiu hjælper grønlændere i Danmark i mødet med offentlige myndigheder

Der er forskellige grunde til, at grønlændere flytter til Danmark. Nogle klarer sig rigtig godt. Diskrimination rammer ikke bare de svageste, men noget bredere. Ikiu hjælper grønlændere, fx. i sager om tvangsfjernelse eller med kontanthjælp og sociale ydelser

Inuitmor med nyfødt barn i favnen

Diskrimination overfor grønlændere i Danmark: fjernelse fra fødslen

      Grønlændere føder  børn fem år  tidligere end danskere. Det gælder, når man sammenligner grønlændere i Grønland med danskere i Danmark. Familieafdelingerne i nogle danske kommuner ser gerne en dansk adfærdsnorm overholdt: Kvinder må først føde børn, når de er færdige med deres mellemlange eller højere uddannelse. Derved minder normen mest om deres egen indstilling til, hvordan livet…

Falske oplysninger som grundlag for tvangsfjernelser

    Debat/ Børn bliver tabere, når løgnagtige sagsoplysninger hænger ved Fejl i socialsager rettes ikke, for rettelser skal vedlægges som bilag, der nemt at overses. Konsekvensen er uretfærdige afgørelser, skriver partsrepræsentant. 26. okt. 2021   PARTSREPRÆSENTANT, CAND.SCIENT.POL OG FOLKEPENSIONISTAQUUT.COM, SØNDERBORG DUBU står for ”Digitalisering – udsatte børn og unge” og er Kommunernes Landsforenings firma Kombits  digitaliseringssystem. Man bør med…

Mennskerettighedsdomstolen

Grønlandsk Tvangsadoptionssag for ECHR ?

    Tvangsfjernelse og tvangsadoption i menneskeretssammenhæng Den administrative adskillelse af et barn fra dets biologiske forældre er ikke en del af dansk strafferetspleje. Men det er et tvangsindgreb udenfor strafferetsplejen, på linje med fx. tvangsindlæggelse af sindssyge. Det er det, både i dansk ret og i forhold til Den Europæiske Menneskeretskonvention ( EMRK).  Derfor har man i Danmark nedsat…

Sag for menneskerettighedsdomstolen i Straßbourg

Hvis man skal køre en sag for ECHR i Strassbourg, gælder der en række betingelser. Det kan man læse nærmer om på Justitsmiministeriets Hjemmeside https://www.justitsministeriet.dk/temaer/saadan-klager-du-til-fn-og-den-europaeiske-menneskerettighedsdomstol/     Sådan klager du til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Danmark er forpligtet til at overholde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og de tillægsprotokoller til konventionen, som Danmark har tiltrådt. Hvis man mener, at det offentlige har krænket…

MOR OG DRENG I HÅNDEN, VED EN STRAND, SOLNEDGANG, SILHOUET

Giv mor og barn en chance – lad dem komme tilbage til Nuuk

  Indsamling til en flybillet til nødlidende mor og hendes barn     0541 0000269103 Sparekassen Sjælland Mrk Flybillet En grønlandsk kvinde kom til Danmark for at læse. Hun var nemlig med barn, og tilværelsen i et arbejde med stor rejsevirksomhed  passede ikke så godt til rollen som mor i det lange løb. På grund af diskrimination blev barnet fjernet…

Grønlands flag

Partsrepræsentationsaftale

  Partsrepræsentationsaftale Brug af partsrepræsentationsaftalen koster for ikke-medlemmer af IKIU 500 kroner og for misbrugere, der optræder som partsrepræsentanter i kraft af aftalen efter 10.12. 2021 1.500 kroner. Man kan således ikke være partsrepræsentant uden at være medlem af ikiu.dk fra denne dato De personer, IKIU støtter og hjælper, har som hovedregel brug for en partsrepræsentant.  Hun eller han fungerer…